Wavo Arleta (Quirado x Aristo Z) level : 100

*2014 / mare / bay / 169

Pleasant ride, reliable, super easy for young riders.

Date Competition Place Result Penalty points
8.9.2019 100/110 Cedos Trenčín 7. 0/0
  90 Cedos Trenčín 7. 0
24.8.2019 100 Hippoclub Liptovská Sielnica   0
17.8. 80 Masarykov dvor Pstruša 2. 0
16.6. 95 Cedos Trenčín   0
22.6.2019 95 Masarykov dvor Pstruša   0
11.5.2019 80 Hippoclub Liptovská Sielnica   0

Video :